NVMC Avd. Trondheim

NVMC avd Tronheim er lokalavdeling i Trondheimsområde for Norsk Veteran Motorcykkelklubb.

Formålet med avdelingen er å gi et lokalt tilbud for eiere/brukere av veteranmotorsykkler.

Medlemskap i lokalklubben kommer ikke i stedet for medlemskap i hovedklubben, men som et tillegg.